شیوع واریانت "دلتا پلاس" در پیک ششم دور از انتظار نیست

دبیر انجمن متخصصین عفونی گفت: به احتمال بسیار بالا سویه بعدی که بخواهد در کشور ما پیک دیگری ایجاد کند، دلتا پلاس خواهد بود

آمیتیس رمضانی افزود: چیزی که در این دو سال تجربه کردیم، این است که با توجه به باز بودن امکان سفر به کشورهای مختلف، هر واریانتی که غالب می‌شود، وارد سایر کشورها نیز خواهد شد. همین الان اگر پیک ششم رخ دهد، مربوط به یکی از خانواده واریانت دلتا به عنوان مثال دلتاپلاس خواهد بود. به این دلیل که دیده می‌شود در کشورهایی مانند روسیه و سایر کشورها این واریانت جدید آمده است و در سایر کشورها هم غالب خواهد شد زیرا از نظر ژنتیکی، توان این جهش برای رقابت با سایر سویه‌ها قوی‌تر است و احتمال بسیار بالا سویه‌های بعدی ما هم اگر وارد کشور شود که بخواهد پیک دیگری ایجاد کند، همین دلتا پلاس خواهد بود

فراپژوهش