مطالعه جدید CDC: محافظت واکسن در برابر کرونا بیشتر از محافظت ناشی از ابتلا به کرونا است

مطالعه جدید CDC آمریکا نشان داد که واکسیناسیون کرونا محافظت قوی‌تر و قابل اعتمادتری را نسبت به محافظت ناشی از ابتلای قبلی به ویروس کرونا ایجاد می‌کند

براساس این مطالعه، افراد واکسینه نشده که قبلا به کرونا مبتلا شده و بهبود یافته‌اند، 5 برابر افرادی که دو دوز واکسن فایزر-بیونتک یا مودرنا را تزریق کرده‌اند، احتمال دارد که دوباره کرونا بگیرند

راشل والیسنکی مدیر CDC آمریکا گفت: ما حالا شواهد بیشتری داریم که مجددا اهمیت واکسن‌های کرونا را تائید می‌کند، حتی اگر قبلا به کرونا مبتلا شده باشید

فراپژوهش