ادعای روزنامه جهان صنعت: برکت واردکننده سینوفارم!

روزنامه جهان صنعت با انتشار گزارشی مدعی شد: وزارت بهداشت در نامه‌ای خطاب به شرکت سینوفارم تقاضا کرده که ۲۰ میلیون دوز واکسن به بنیاد برکت بفروشد. این نامه، بنیاد برکت را به عنوان واردکننده رسمی و غیردولتی واکسن تائید می‌کند. در متن این نامه، بنیاد برکت به عنوان واردکننده واکسن با مسوولیت کامل معرفی و به این بنیاد برای بر عهده گرفتن تمامی مسوولیت‌های خرید واکسن از جمله مسوولیت‌های اجرایی و مالی مجوز داده شده است

در متن این نامه که به امضای مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو رسیده، تاکید شده که این ۲۰ میلیون دوز واکسن سینوفارم، جایگزین معاملات رسمی و دولتی دوجانبه برای تامین واکسن سینوفارم نمی‌شود

روزنامه جهان صنعت در ادامه نوشت: چگونه بنیاد برکت از مجموعه‌ای تولیدکننده به مجموعه‌ای واردکننده تبدیل شده است؟

 تا این لحظه قادر به تائید ادعای روزنامه جهان صنعت نیست و از مراجع مختلف در سازمان غذا و دارو و هلدینگ دارویی برکت استعلام کرده که در صورت دریافت اطلاعات جدیدتر، حتما نسبت به انتشار آنها اقدام خواهد کرد

فراپژوهش