وزارت بهداشت: اگر علائم شبیه سرماخوردگی دارید، حتما تست PCR دهید

مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت در اطلاعیه‌ای از هموطنان درخواست کرد؛ اگر علائمی شبیه به سرماخوردگی دارند هوشمندانه رفتار کرده، به نزدیکترین مرکز بهداشتی مراجعه و حتما تست PCR دهند.

فراپژوهش