با دستور وزیر بهداشت مجوز مصرف اضطراری داوطلبانه واکسن کوو پارس رازی صادر شد/مسوولیت عوارض تزریق واکسن بر عهده موسسه رازی

سازمان غذا و دارو براساس دستور وزیر بهداشت، مجوز مصرف اضطراری داوطلبانه واکسن کوو پارس رازی را صادر کرد

طبق این مجوز، موسسه رازی مسوولیت هرگونه عوارض احتمالی ناشی از تزریق واکسن را بر عهده خواهد داشت و متعهد به تکمیل مستندات این واکسن و مطالعه بالینی فاز سه آن است

جالب اینجاست که قبلا سازمان غذا و دارو صدور مجوز مصرف اضطراری واکسن‌های تولید داخل را منوط به ارائه گزارش بینابینی فاز سه مطالعه بالینی کرده بود اما در این نامه گفته شده که مطالعه بالینی فاز ۳ اتمام و نتایج گزارش بینابینی و گزارش نهایی به اداره کل دارو ارسال شود!

نکته جالب دیگر اینکه این نامه که به تاریخ امروز است، به امضای محمدرضا شانه‌ساز رسیده درحالی‌که او از دیروز دیگر سمتی در سازمان غذا و دارو ندارد

وزارت بهداشت ۲۸ مهر ماه اعلام کرده بود که آخرین گزارش ارائه شده به سازمان غذا و دارو برای تعیین اثربخشی واکسن کوو پارس رازی کافی نیست

فراپژوهش