سرایت‌پذیری سویه جدید کرونا از دلتا پیشی گرفت

یک جهش جدید و کمی مسری‌تر از نوع دلتای به شدت قابل انتقال کووید ۱۹ توجه برخی کشورها به ویژه بریتانیا را به خود جلب کرده است.

براساس آخرین داده‌های دولت بریتانیا که این جهش را به‌ عنوان نوع در حال گسترش در این کشور توصیف می‌کند، ۶ درصد از تمام موارد جدید توالی‌یابی ژنتیکی شده در هفته آخر سپتامبر را تشکیل داده است.

آژانس بهداشت عمومی کانادا نیز تایید کرده که این جهش که «دلتا پلاس» نامیده می‌شود، به کانادا نیز راه پیدا کرده و ۹ مورد از موارد ابتلا در ماه جولای را شامل می‌شود.

کارشناسان می‌گویند در حالی که این جهش ارزش پایش دارد، هنوز مشخص نیست آیا این زیرمجموعه دلتا که AY.۴.۲ نامیده شده، به گونه‌ای نگران‌کننده مانند سویه اصلی دلتا تبدیل خواهد شد یا خیر.

فراپژوهش