جزئیات تزریق دوز سوم واکسن کرونا و واکسن مسافران

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد:

افراد بالای ۶۰ سال که دو نوبت واکسیناسیون اولیه از واکسن‌های غیرفعال شده (سینوفارم، کووکسین و برکت) استفاده کرده‌اند، باید نوبت سوم واکسن ترجیحا مشابه نوبت اول (غیرفعال شده) به فاصله ۴ ماه از نوبت دوم دریافت کنند

مستندات علمی برای دریافت دوز چهارم واکسن به ویژه واکسن‌های مصرف شده در کشور موجود نیست و دریافت دوز چهارم توصیه نمی‌شود

درخصوص افرادی که به دلیل اضطرار سفر و عدم قبول نوع واکسن دریافتی توسط کشور مقصد دچار مشکل شده‌اند کمیته ۳ نفره (اعضا به تشخیص دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی سراسر کشور) تشکیل و مجوز تزریق یک یا دو نوبت واکسن استرازنکا به عنوان نوبت دوم یا سوم به صورت موردی و بعد از بیان هشدارهای لازم در خصوص عوارض احتمالی و اخذ تائیدیه رضایت آگاهانه از فرد اقدام کنند. حداقل فاصله بین دریافت واکسن نوبت دوم و سوم یک ماه خواهد بود

فراپژوهش