کاهش شدید قیمت کیت‌های تست سریع کرونا در مالزی/علت: عرضه گسترده در خارج از کلینیک‌ها و داروخانه‌ها

وزارت تجارت داخلی و امور مصرف‌کنندگان مالزی اعلام کرد که کیت‌های تست سریع کرونا که توسط خود افراد قابل مصرف است، با قیمتی تنها معادل 1/66 دلار به ازای هر کیت در دسترس مردم این کشور قرار گرفته است

داتوک سری افزود: کاهش قیمت کیت‌های تست سریع کرونا به دنبال گسترش توزیع این کیت‌ها در سوپرمارکت‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و ایستگاه‌های سوخت رخ داده است

تا پیش از این کیت‌های تست سریع کرونا که دارای مجوز مصرف در مالزی بودند، فقط در برخی از کلینیک‌ها و داروخانه‌های مشخص فروخته می‌شدند

فراپژوهش