نتیجه تحقیق محققان ژاپنی: آیا ویروس کرونا در حال مرگ است؟!

براساس تحقیقات دانشمندان ژاپنی، یک ژنوم واریانت دلتا، آنزیمی که به نام nsp14 شناخته می‌شود، جهشی پیدا کرده که منجر به کاهش فعالیت یا ناتوانی آن در بازتولید یا جهش بیشتر شده است که می‌توان آن را پدیده خودانفجاری یا خودتخریبی نامید

این اتفاق برخی از محققان را بر آن داشته تا حدس بزنند که ویروس کرونا ممکن است در حال ضعیف شدن باشد

مانند بسیاری از ویروس‌های دیگر، هرچه ویروس کرونا بیشتر جهش می‌کند، احتمال ضعیف‌تر شدن واریانت‌های جدید وجود دارد و به نظر می‌رسد آنزیم nsp14 این پدیده را تسریع می‌کند

آنزیم nsp 14 در اکثر موارد در طول موج پنجم کرونا در ژاپن یافت شد و این فرضیه را تائید می‌کند که ویروس کرونا ممکن است به دلیل تغییرات RNA خود در حال ضعیف شدن باشد

باید بدانیم فقط واریانت‌های با آنزیم nsp14 ممکن است ضعیف شوند و دیگر واریانت‌ها می‌توانند جهش بیشتری پیدا کنند و حتی عفونی‌تر و مضرتر شوند

البته تحقیقات ژاپنی نباید منجر به گمانه‌زنی بی‌مورد مبنی بر اینکه "ویروس کرونا در حال مرگ است" شود

فراپژوهش