درخواست عجیب مدیرکل WHO از واکسن‌سازان/به کشورهای با پوشش بیش از 40% واکسیناسیون، واکسن نفرستید!

سازمان جهانی بهداشت (WHO) روز پنجشنبه از شرکت‌های واکسن‌سازی خواست تا تحویل واکسن کرونا به سازوکار کووکس را در اولویت خود قرار دهند و خواستار این شد که واکسن‌های بیشتری به کشورهایی که پوشش واکسیناسیون آنها به بیش از 40% رسیده است، ارسال نشود

مدیرکل WHO گفت که دوزهای تقویتی واکسن‌های کرونا به جزء افراد دارای نقص ایمنی، نباید به دیگر افراد تزریق شوند

تدروس آدهانوم افزود: از سازندگان واکسن‌هایی که واکسن‌های آنها در فهرست مصرف اورژانسی WHO قرار دارد، می‌خواهیم که به جای سود سهامدارانشان، کووکس را در اولویت قرار دهند

فراپژوهش