اثربخشی چشمگیر واکسن فایزر-بیونتک علیه واریانت دلتا در آفریقای جنوبی

براساس تحقیقی که روی 1/2 میلیون نفر از اعضای برنامه بیمه درمانی آفریقای جنوبی انجام شده است، واکسن فایزر-بیونتک به پیشگیری از بیماری شدید در افراد آلوده به واریانت دلتا کمک کرده است

براساس نتایج این مطالعه، دو هفته پس از تزریق دوز اول، واکسن فایزر-بیونتک 73% در زمینه محافظت علیه بستری در بیمارستان اثربخش بود. این میزان اثربخشی دو هفته پس از تزریق دوز دوم به 92% افزایش یافت. برای افرادی که قبلا به کرونا مبتلا شده بودند و دو دوز واکسن فایزر-بیونتک را هم تزریق کردند، خطر بستری شدن آنها در بیمارستان مرتبط با ویروس کرونا 98% کاهش یافت

همچنین افراد واکسینه نشده، خطر ابتلا به کرونا و مرگ ناشی از عوارض کرونا در آنها نسبت به افراد واکسینه شده به ترتیب 5 و 20 برابر بیشتر بود. هیچ موردی از مرگ ناشی از واکسن نیز در این مطالعه گزارش نشد

فراپژوهش