شرکت سلامت الکترونیک برکت تعدادی واکسن سینوفارم وارد کرد

حیدر محمدی مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه آنچه ادعا شده مبنی بر اینکه واکسن برکت، وارداتی است را به شدت تکذیب می‌کنم، گفت: گروه دارویی برکت شرکت بازرگانی هم دارد که ربطی به بخش تولید داروی آن ندارد. این شرکت درخواست واردات واکسن داشت. برای ۷۲ شرکت معرفی‌نامه صادر شد که این شرکت یکی از آنها است. آنچه در رسانه‌ها منتشر شده، همین معرفی‌نامه است. از بین این شرکت‌ها ۴ شرکت موفق شدند واکسن وارد کنند که یکی از آنها شرکت سلامت الکترونیک برکت است که تعدادی واکسن سینوفارم به کشور وارد کرد که سهم کوچکی از واکسن‌های وارداتی را در بر می‌گیرد. این واردات هیچ ارتباطی با گروه شفافارمد که تولیدکننده واکسن برکت است، ندارد

فراپژوهش