کمیته علمی کرونا شوخیه؟!

 

عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا با انتقاد از اینکه مشخص نیست بررسی‌ها و تصمیمات کمیته علمی، تا چه اندازه مورد اعتنا و استفاده در ستاد ملی قرار می‌گیرد، گفت: جایگاه کمیته علمی و ستاد ملی هنوز به شکل شفاف مشخص نشده است و بعضا ابلاغ‌های موازی هم برای مسوولانی در این دو نهاد صادر شده است، منتظر هستیم تا با حذف صریح موازی‌کاری‌ها اثربخشی این نهادها افزایش یابد

مسعود یونسیان افزود: تصمیمات اصلی در ستاد ملی مدیریت کرونا گرفته می‌شود که همه‌ اعضای کمیته علمی در آنجا حضور ندارند و به نظر می‌رسد نیاز است که ارتباط مستمرتر و تنگاتنگ‌تری بین کمیته علمی و ستاد ملی مطرح باشد تا کمیته علمی بداند که به چه موضوعاتی می‌تواند ورود کند. تا زمانی که این اتفاق نیفتد، طبیعی است که کمیته علمی هم خیلی انگیزه ورود به مسائل اینچنینی را ندارد

فراپژوهش