اثربخشی 74 درصدی واکسن جانسون و جانسون در یک مطالعه جهان واقعی

براساس یافته‌های مقدماتی یک مطالعه جهان واقعی در آمریکا که در جاما نتورک اوپن منتشر شده است، واکسن کرونای تک‌دوزی جانسون و جانسون در پیشگیری از ویروس کرونا حتی در زمانی که واریانت‌های آلفا و دلتا در گردش بوده‌اند، 74% موثر بوده است

فراپژوهش