فایزر در حال مذاکره با 90 کشور برای فروش داروی خوراکی کرونای پکسلووید

مدیرعامل فایزر روز جمعه گفت که این شرکت در حال مذاکره با 90 کشور جهان برای امضای قراردادهای تامین داروی خوراکی آزمایشی خود است

این دارو با نام تجاری پکسلووید (Paxlovid) در یک مطالعه بالینی تا 89% خطر بستری شدن یا مرگ در بیمارانی را که در معرض خطر نوع شدید کرونا قرار دارند، کاهش داد

آلبرت بورلا پیش‌بینی کرد که قیمت داروی Paxlovid نزدیک به قیمت کاندید داروی خوراکی ضد ویروس کرونای شرکت مرک&کو خواهد بود

دولت آمریکا در قراردادی حدود 700 دلار بابت هر دوره درمانی پنج روزه داروی مولنوپیراویر پرداخته است

فراپژوهش