کره‌جنوبی 70 هزار دوره درمانی از داروی کرونای خوراکی فایزر را خرید

آژانس کنترل و پیشگیری بیماری کره‌جنوبی روز شنبه اعلام کرد که این کشور برای خرید 70 هزار دوره درمانی از داروی آزمایشی خوراکی ضد ویروس کرونای فایزر توافق کرده است

فایزر روز جمعه اعلام کرد که براساس نتایج مطالعات بالینی، داروی پکسلووید تا 89% خطر بستری یا مرگ بیمارانی را که در معرض خطر کرونای شدید قرار دارند، کاهش داده است

کره‌جنوبی پیشتر نیز برای خرید 200 هزار دوره درمانی از داروی خوراکی کرونای مرک&کو به نام مولنوپیراویر توافق کرده بود

دولت کره‌جنوبی بودجه‌ای 30/63 میلیون دلاری را برای خرید داروهای خوراکی ضد ویروس کرونا اختصاص داده است

فراپژوهش