تحقق ایمنی‌زایی حاصل از واکسیناسیون کرونا در آذر ماه

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: با توجه به آغاز واکسیناسیون عمومی و وسیع کرونا از شهریور و مهر ماه در کشور، انتظار داریم برای اوایل آذر ماه ایمنی‌زایی علیه کرونا در اکثریت جامعه حاصل شود

بهرام عین‌اللهی افزود: بلافاصله پس از تزریق واکسن کرونا ایمنی‌زایی حاصل نمی‌شود. تزریق دوز اول واکسن حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد ایمنی ایجاد می‌کند. بعد از تزریق دوز دوم هم باید حدود سه تا چهار هفته صبر کنیم تا ایمنی‌زایی کامل حاصل شود. براین اساس از زمانی که دوز اول واکسن کرونا را تزریق می‌کنیم، حداقل دو ماه برای ایمنی‌زایی زمان نیاز است

فراپژوهش