تشدید امنیت سامانه واکسیناسیون پس از حمله‌ سایبری به سامانه سوخت

علی شریفی زارچی سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تشدید امنیت سامانه واکسیناسیون کرونا بعد از حمله‌ سایبری اخیر به سامانه سوخت خبر داد و گفت: وزیر بهداشت دستور صریحی مبنی بر بازنگری و ارتقای سطح امنیتی سامانه واکسیناسیون را داد. پیرو این دستور، اینجانب دستوری جهت ارتقای سطح امنیتی و کنترل سیستم‌های مربوطه خارج از تشریفات مناقصه داده و با ترک این تشریفات، به سرعت پایش‌های لازم انجام و حتی‌الامکان نقاط نفوذ کشف، شناسایی و جلوگیری شد. این سامانه بطور مستمر توسط مرکز ماهر ارزیابی می‌شود و اتفاق سامانه سوخت نیز سبب تشدید کنترل‌ها شده است

فراپژوهش