دلتاپلاس در نزدیکی ایران

علیرضا زالی فرمانده عملیات ستاد مقابله با کرونا استان تهران با اشاره به اینکه واریانت جدید ویروس کرونا به نام دلتا پلاس در کشورهای همسایه ایران نظیر روسیه مشاهده شده است، گفت: درصدی از مبتلایان در انگلستان از نوع واریانت جدید هستند. همچنین دلتاپلاس در هفت ایالت آمریکا، مالزی، اوکراین، رومانی و روسیه نیز مشاهده شده است. با توجه به اینکه واریانت جدید کرونا در کشورهای همسایه ایران نظیر روسیه دیده شده، باید نسبت به کنترل مرزها هوشیار بود تا دلتا پلاس وارد کشور نشود

پیشتر آمیتیس رمضانی دبیر انجمن متخصصین عفونی نیز گفته بود: به احتمال بسیار بالا سویه بعدی که بخواهد در کشور ما پیک دیگری ایجاد کند، دلتا پلاس خواهد بود

فراپژوهش