تاریخ‌سازی فایزر و بیونتک، یک ساله شد

درست یک سال پیش در چنین روزی (9 نوامبر 2020) شرکت‌های آمریکایی فایزر و آلمانی بیونتک برای نخستین بار از اثربخشی بیش از 90 درصدی واکسن کرونای خود علیه کرونا خبر دادند، خبری که به عنوان یک پیروزی بزرگ علیه پاندمی کرونا تلقی شد

واکسن کرونای mRNA فایزر-بیونتک پس از انتشار نتایج مطالعات بالینی فاز نهایی خود و ارزیابی این نتایج توسط رگولاتورهای بین‌المللی به نخستین واکسن کرونا در جهان تبدیل شد که توانست مجوز مصرف رگولاتورهای معتبر شامل آمریکا، اروپا و WHO را بگیرد

فراپژوهش