داروهای خوراکی فعلا تاثیری روی واکسیناسیون ندارند/خطر مقاوم شدن ویروس به داروها در طول زمان

مدیرعامل شرکت بیونتک گفت که پیش‌بینی نمی‌کند که درمان‌های خوراکی جدید ضد ویروس کرونا بتوانند فعلا باعث کاهش قابل توجه تقاضای واکسن‌های کرونا شوند

اخیرا داروهای خوراکی ضد ویروس مرک&کو و فایزر اثربخشی قابل توجهی را علیه بدترین پیامدهای کرونا نشان داده‌اند

با این حال اوگور شاهین روز سه‌شنبه گفت: به شخصه اعتقاد ندارم که این داروها بتوانند تاثیر بزرگی روی نرخ واکسیناسیون در آینده بگذارند اما بهرحال ما اوضاع را رصد خواهیم کرد

وی افزود: در دسترس بودن داروها نقش مهمی را در سال آینده بازی خواهد کرد و این خطر هم وجود دارد که در طول زمان ویروس کرونا نسبت به این داروها مقاومت پیدا کند

فراپژوهش