«انگلیس» واکسن‌های هندی و چینی کرونا را تایید کرد

در نتیجه تصمیم جدید دولت انگلیس، از ۲۲ نوامبر (۱ آذر) مسافرانی که ۲ دُز واکسن‌های سینوفارم(پکن)، سینوواک و کوواکسین(بهارات) را تزریق کرده باشند، می‌توانند وارد این جزیره اروپایی شوند.

فراپژوهش