شهرها و استان‌هایی قرمز شده‌اند که مردمشان واکسن نزده بودند

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا با اشاره به چرایی روند صعودی کرونا و قرمز شدن برخی شهرها در استان‌های غربی کشور گفت: در صورت عدم اقبال مردم نسبت به واکسیناسیون کرونا و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، وقتی شهری وارد وضعیت قرمز شده و تعداد موارد مثبت و میزان بستری افزایش یابد، علیرغم انجام واکسیناسیون در کشور، می‌تواند عامل ایجاد پیک بعدی باشد

حمیدرضا جماعتی افزود: متاسفانه شهرها و استان‌هایی که هم‌اکنون در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفته‌اند، شهرها و استان‌هایی بوده‌اند که عمدتا اشتیاق و اقبال نسبت به واکسیناسیون در آنها کمتر بوده است

فراپژوهش