ادعایی بدون مستندات/واکسیناسیون در ایران ۹۰% از ابتلا به کرونای شدید جلوگیری کرده است

عضو کمیته علمی کشوری کرونا مدعی شد: نتایج اولیه مطالعات انجام شده در ایران نشان می‌دهد واکسیناسیون در جلوگیری از ابتلا به نوع شدید بیماری کرونا که منجر به بستری می شود، ۹۰% کارایی داشته است. همچنین واکسیناسیون انجام شده در کشور در جلوگیری از ابتلا به بیماری کرونا حدود ۸۴% کارایی داشته است

مسعود یونسیان افزود: این کارایی‌ها در مورد مجموع واکسن‌ها بوده و داده‌های ما در حدی نیست که بتوان در مورد اثرات هر یک از واکسن‌های تزریقی در کشور قضاوت کرد. ضمن اینکه هنوز درباره قدرت بازدارندگی واکسن‌های کرونا در جلوگیری از مرگ‌ومیر نمی‌توانیم قضاوت کنیم و نیاز به جمع‌آوری داده‌های بیشتری داریم

آقای یونسیان همانطور که از نتایج مطالعه شیراز ایراد گرفتید و گفتید داده‌های این مطالعه کجاست، ما هم از شما می‌پرسیم مستندات داده‌های شما درباره اثربخشی واکسن‌های کرونا علیه نوع شدید کرونا و علیه ابتلا به کرونا کجاست؟! متن کامل این مطالعه کجا منتشر شده است؟ اغراق درباره عملکرد واکسن‌های کرونا می‌تواند تبعات فاجعه‌باری داشته باشد

فراپژوهش