توصیه‌های جدید آلمان: افراد زیر 30 سال و زنان باردار فقط باید واکسن فایزر-بیونتک را تزریق کنند

کمیته مشورتی واکسن آلمان (STIKO) روز چهارشنبه اعلام کرد که افراد زیر 30 سال در این کشور فقط باید واکسن کرونای فایزر-بیونتک را تزریق کنند چرا که این واکسن باعث ایجاد التهابات قلبی کمتری در افراد جوان نسبت به واکسن مودرنا می‌شود

این کمیته همچنین توصیه کرد که زنان باردار صرف‌نظر از سنشان، فقط باید با واکسن فایزر-بیونتک واکسینه شوند

مبنای این توصیه‌ها، داده‌های جدید ایمنی انستیتو پل الریخ آلمان و داده‌های بین‌المللی هستند

فراپژوهش