منتشرکنندگان اطلاعات نادرست درباره واکسن‌های کرونا "جنایتکار" هستند

مدیرعامل شرکت فایزر روز سه‌شنبه گفت: افرادی که اطلاعات نادرست درباره واکسن‌های کرونا منتشر می‌کنند، جنایتکار هستند و کار آنها به قیمت از دست رفتن جان میلیون‌ها نفر تمام می‌شود

آلبرت بورلا در اتاق فکر شورای آتلانتیک در واشنگتن افزود: تعداد بسیار کمی از افراد وجود دارند که به صورت هدفمند اطلاعات نادرست درباره واکسن‌های کرونا را منتشر می‌کنند و باعث گمراهی افرادی می‌شوند که نسبت به تزریق واکسن‌های کرونا مردد هستند. این افراد، افراد بدی نیستند اما جتایتکار هستند چون کار آنها به معنای واقعی کلمه به قیمت از دست رفتن جان میلیون‌ها نفر تمام می‌شود. زندگی برای بسیاری از مردم می‌تواند به حالت عادی بازگردد، به محض اینکه بسیاری از افراد واکسینه نشده، واکسن بزنند

هنوز میلیون‌ها نفر در آمریکا واکسن نزده‌اند و این در حالیست که واکسن به صورت گسترده در این کشور در دسترس قرار دارد. کارشناسان بهداشتی می‌گویند انتشار اطلاعات نادرست درباره واکسن‌های کرونا علت اصلی عدم تزریق واکسن از سوی بسیاری از آمریکایی‌ها است

فراپژوهش