داروهای کرونا ممکن است نجات‌بخش باشند اما نمی‌توانند به پاندمی پایان دهند

 

بلومبرگ نوشت: درحالی‌که درمان‌هایی جدیدی از سوی فایزر و مرک برای کرونا ارائه شده‌اند که پتانسیل این را دارند که مانع کشیده شدن کار بیماران به بیمارستان شوند اما واکسن‌ها همچنان بهترین سلاح برای مبارزه با کرونا هستند

فراپژوهش