ارسال واکسن کرونا به برخی از مناطق دورافتاده غنا با پهپاد

پهپادهای شرکت زیپ لاین قرار است طی چند روز آینده ده‌ها هزار ویال واکسن کرونای فایزر-بیونتک را به برخی از ناهموارترین و دورافتاده‌ترین مناطق کشور آفریقایی غنا منتقل کنند

هر چهار دقیقه از سپیده‌دم تا غروب این پهپادها از مراکز توزیع واکسن به سمت اهداف تعیین شده پرواز می‌کنند. وظیفه این پهپادها رساندن واکسن به 40% از جمعیت غنا است

فراپژوهش