کشف جهشی مرتبط با مقاومت به رمدسیویر در یک بیمار کرونا

محققان اعلام کردند که در نمونه‌های جمع‌آوری شده از ویروس کرونا از یک بیمار نقص ایمنی که با داروی رمدسیویر درمان شده بود، مقاومت به این دارو یافت شد جهش‌های مشابهی که باعث ایجاد مقاومت می‌شوند در مطالعات آزمایشگاهی مشاهده شده بودند اما تاکنون چنین مواردی در بیماران درمان شده با داروی تزریقی رمدسیویر گزارش نشده بود

بیمار یادشده یک زن 70 سال به بالای مبتلا به لنفوم غیر هوچکین بوده که در می 2020 مبتلا به کرونا شد. رمدسیویر به کاهش علائم کمک کرد اما قادر به پاکسازی کامل عفونت نبود. عفونت چندین ماه ادامه یافت و بر حس بویایی او تاثیر گذاشت

آنالیز ژنتیکی این ویروس نشان داد که در طول درمان با رمدسیویر جهشی پیدا کرده که به نظر می‌رسد باعث کاهش اثربخشی دارو شده است. عفونت این زن با موفقیت با مونوکلونال آنتی‌بادی درمان شد که به بهبود حس بویایی او نیز منجر شد

محققان اعلام کردند که این موضوع اهمیت نظارت بر مقاومت به رمدسیویر و مزایای بالقوه استفاده از ترکیبی از درمان‌ها را در بیماران دچار نقص ایمنی نشان می‌دهد

فراپژوهش