واکسن‌های کرونای تولید داخل پیش‌خرید شوند

ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری امروز گفت: برای حمایت از تولیدکنندگان واکسن کرونا حتما باید پیش‌خرید واکسن داخلی مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شود و پیش‌‌خرید این تولیدات، می‌تواند تولیدکنندگان را نسبت به ادامه و گسترش فعالیت‌هایشان امیدوارتر کند

فراپژوهش