کارکنان ادارات دولتی که واکسن نزنند با انفصال از خدمت روبرو می‌شوند

 

معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به تصویب طرح مدیریت هوشمند محدودیت‌ها و اجرای آن از ابتدای آذر ماه گفت: درصورتی‌که کارمندی برای واکسیناسیون اقدام نکند با انفصال از خدمت روبرو خواهد شد

محسن فرهادی درباره مراحل اجرایی طرح مدیریت هوشمند محدودیت‌ها در راستای ایمن کردن محل‌های کار افزود: در قدم اول به کارمندی که واکسن نزده، اخطار داده می‌شود. در قدم دوم از ورود وی به محل کار جلوگیری می‌شود. جلوگیری از ورود به محل کار با مرخصی بدون حقوق همراه خواهد بود. اگر باز هم به تزریق واکسن اقدام نکرد به هیات تخلفات دستگاه معرفی و در نهایت با یک ماه انفصال از خدمت روبرو خواهد شد. این طرح توسط قرارگاه وزارت کشور به تمامی دستگاه‌های ابلاغ و از اول آذر اجرایی خواهد شد

فراپژوهش