اسرائیل واکسن فایزر-بیونتک را برای کودکان ۵ تا ۱۱ سال تائید کرد

 

وزارت بهداشت اسرائیل روز یکشنبه واکسن کرونای فایزر-بیونتک با دوز ۱۰ میکروگرم را برای کودکان ۵ تا ۱۱ ساله تائید کرد و قرار است واکسیناسیون این گروه سنی طی روزهای آینده در اسرائیل آغاز شود

دوز واکسن فایزر-بیونتک برای افراد ۱۲ سال به بالا ۳۰ میکروگرم است. این واکسن در یک مطالعه بالینی اثربخشی ۹۰/۷ درصدی را روی گروه سنی ۵ تا ۱۱ سال نشان داد

اسرائیل حدود ۱/۲ میلیون کودک ۵ تا ۱۱ سال دارد

فراپژوهش