واکسن اسپایکوژن وارد سبد واکسیناسیون قم شد

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام کرد: واکسن اسپایکوژن به سبد واکسن های موجود در استان قم افزوده شد. تزریق واکسن اسپایکوژن فقط در مرکز شماره یک، در میدان روح‌الله انجام می‌شود

فراپژوهش