%۹۴ کارمندان دولت، واکسن کرونا زدند

 

علاءالدین رفیع‌زاده معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، گفت: براساس آمار تا ۲ هفته گذشته، حدود ۹۴% کارمندان دولت واکسن کرونا را دریافت کردند و بخشی از افرادی که واکسن نزده‌اند ممکن است عذر موجه داشته باشند

فراپژوهش