۹۰ درصد دانش‌آموزان ۱۲ تا ۱۸ ساله واکسینه شدند

 

اعظم گودرزی، سرپرست دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش: تا ۱۵ آبان، ۹۰.۱۹ درصد دانش‌آموزان ۱۲ تا ۱۸ ساله دُز اول و ۳۵.۲۹ درصد این دانش‌آموزان دُز دوم واکسن واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند.

برای حدود ۱۰ درصد دانش‌آموزان باقیمانده که تاکنون برای تزریق واکسن کرونا اقدام نکرده‌اند، همچنان تعدادی از پایگاه‌های واکسیناسیون فعال است

فراپژوهش