نتیجه یک مطالعه مقایسه‌ای: واکسن فایزر-بیونتک بیشترین آنتی‌بادی را تولید کرد، سینوفارم کمترین آنتی‌بادی

 

واکسن فایزر-بیونتک در یک مطالعه مقایسه‌ای بین چهار واکسن کرونا، قوی‌ترین پاسخ ایمنی را تولید کرد. این مطالعه همچنین نشان داد افرادی که واکسن سینوفارم را دریافت می‌کنند، ممکن است به ویژه مستعد ابتلا به ویروس کرونا با وجود تزریق واکسن قرار داشته باشند

نتایج مطالعه‌ای که در مجله Cell Host and Microbe منتشر شده است، غلظت‌های نسبتا پایین آنتی‌بادی توسط واکسن‌های سینوفارم و اسپوتنیک‌وی، سطوح متوسط برای واکسن استرازنکا و بالاترین مقادیر را برای واکسن فایزر-بیونتک نشان داد

نویسندگان این مطالعه از دانشگاه استنفورد، بنیاد اونوم و مرکز ملی بیماری‌های زئونوز در اولان‌باتور مغولستان هستند. این مطالعه در ماه جولای روی ۱۹۶ فرد کاملا واکسینه شده در مغولستان انجام شد. یکی از معدود کشورهایی که از هر چهار واکسن یادشده استفاده می‌کند

فراپژوهش