احتمال اجباری شدن ارائه تست منفی یا گواهینامه واکسن در آلمان برای حمل‌ونقل عمومی

 

سه حزب سوسیال دموکرات، سبزها و FDP در آلمان روز دوشنبه اعلام کردند که پیشنهاد قانونی شدن مقررات سختگیرانه‌تری را برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا ارائه کرده‌اند

مقررات پیشنهادی این سه حزب شامل اجباری شدن ارائه تست منفی کرونا یا اثبات بهبودی از کرونا یا ارائه گواهینامه واکسیناسیون کرونا به منظور استفاده از سیستم حمل‌ونقل عمومی و حضور در اماکن کاری در آلمان است

فراپژوهش