نتیجه مطالعه بریتانیا: ارتباطی بین تزریق واکسن کرونا و تغییر در چرخه قاعدگی وجود ندارد

 

زنان زیادی گزارش داده‌اند که پس از تزریق واکسن‌های کرونا تغییرات معنی‌داری در چرخه قاعدگی آنها ایجاد شده است اما نتایج یک مطالعه جدید روی ۱۲۷۳ زن در بریتانیا نشان داد که ارتباطی بین تزریق واکسن کرونا و تغییر در چرخه قاعدگی وجود ندارد

ویکتوریا میل از امپریال کالج لندن گفت: ما قادر به شناسایی سیگنال‌های قوی برای حمایت از این ایده نیستیم که واکسن‌های کرونا با تغییرات در زمان یا جریان قاعدگی زنان مرتبط هستند. شاید مطالعاتی بزرگتر یا مطالعاتی در کشورهای دیگر بتواند چنین ارتباطی را پیدا کند. ضمن اینکه اغلب زنانی که پس از واکسیناسیون چنین تغییری را گزارش کرده‌اند، دوره قاعدگی آنها در چرخه بعدی به حالت عادی بازگشته است

فراپژوهش