واریانت‌های آینده ویروس کرونا احتمالا همه نوادگان دلتا خواهند بود

 

با توجه به غالب شدن واریانت دلتا در جهان، بسیاری از کارشناسان واکسن حالا بر این باورند که تمام واریانت‌های آینده ویروس کرونا زیرشاخه‌های واریانت دلتا خواهند بود

یکی از نوه‌های واریانت دلتا به نام AY.4.2 شناخته می‌شود که عمدتا در بریتانیا متمرکز شده است

آژانس امنیت بهداشت بریتانیا، AY.4.2 را به عنوان "واریانت در حال بررسی" معرفی کرده است. آنالیز اولیه نشان می‌دهد که این واریانت در مقایسه با دلتا، به میزان قابل توجهی اثربخشی واکسن را مختل نمی‌کند اما شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد می‌تواند کمی بیشتر قابل انتقال باشد

به گفته WHO این واریانت به دستکم ۴۲ کشور از جمله آمریکا گسترش یافته است

فراپژوهش