ورود ۱/۶ میلیون دوز واکسن کرونا به ایران برای افزایش پوشش واکسیناسیون پناهندگان افغانستانی

 

شامگاه دوشنبه ۲۴ آبان‌ ماه نخستین محموله واکسن کرونا در قالب سازوکار پوشش بشردوستانه کووکس که به منظور حمایت از دولت ایران و با هدف افزایش پوشش واکسیناسیون در میان پناهندگان اهدا شده است، از طریق فرودگاه بین‌المللی امام وارد کشور شد

دومین محموله این واکسن‌ها سه‌شنبه ۲۵ آبان وارد می‌شود که به این ترتیب مجموع واکسن‌های اهدایی از طریق پوشش بشردوستانه سازوکار کووکس به یک میلیون و ۶۱۱ هزار و ۶۰۰ دوز واکسن سینوفارم خواهد رسید. ظروف جمع‌آوری ایمن و سرنگ‌های تزریق این واکسن‌ها نیز به صورت جدا به کشور ارسال خواهند شد

فراپژوهش