اثربخشی ۹۶/۳ واکسن اسپوتنیک‌وی در بلاروس

 

صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که واکسن کرونای اسپوتنیک‌وی در کمپین واکسیناسیون در بلاروس اثربخشی ۹۶/۳ درصدی را علیه کرونا نشان داده است

این نرخ اثربخشی در ماه سپتامبر ۹۷/۲ درصدی اعلام شده بود که نسبت به این نرخ اندکی کاهش را نشان می‌دهد

این نرخ براساس مطالعه داده‌های بیش از ۱/۲ میلیون نفر که در بلاروس که بین ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۱ با دو دوز واکسن اسپوتنیک‌وی واکسینه شده‌اند، انجام شده است

فراپژوهش