۱۰ هزار استرالیایی برای دریافت غرامت ناشی از عوارض جانبی واکسن‌های کرونا درخواست دادند

 

دولت استرالیا ممکن است با بیش از ۵۰ میلیون دلار استرالیا (۳۷ میلیون دلار آمریکا) صورتحساب مربوط به برنامه واکسیناسیون کرونا مواجه شود زیرا هزاران نفر برای جبران خسارت ناشی از مشکلات بهداشتی مربوط به تزریق واکسن ثبت‌نام کرده‌اند

بیش از ۱۰۰۰۰ نفر برای جبران درآمد از دست رفته پس از بستری در بیمارستان به دلیل عوارض جانبی نادر اما معنی‌دار واکسن‌های کرونا در یک برنامه دولتی ثبت‌نام کرده‌اند. مبلغ جبران خسارت از ۵۰۰۰ دلار استرالیا شروع می‌شود

سازمان محصولات درمانی استرالیا حدود ۷۹ هزار گزارش عوارض جانبی شدید را از مجموع ۳۶/۸ میلیون دوز واکسن تزریق شده در این کشور دریافت کرده است. شایع‌ترین عوارض جانبی گزارش شده شامل درد بازو، سردرد تب و لرز هستند

سازمان محصولات درمانی استرالیا ۲۸۸ گزارش التهاب قلب مرتبط با واکسن فایزر و ۱۶۰ گزارش اختلال نادر لخته شدن نادر مرتبط با واکسن استرازنکا را دریافت کرده است. ۹ مورد مرگ مرتبط با برنامه واکسیناسیون هم که اغلب آنها در سن ۶۵ سال و بالاتر بودند، گزارش شده است

فراپژوهش