فاوچی: به شرط افزایش پوشش واکسیناسیون تا بهار ۲۰۲۲ ویروس کرونا را تحت کنترل در می‌آوریم

 

کارشناس ارشد بیماری‌های عفونی در آمریکا روز سه‌شنبه گفت که ممکن است بیماری کرونا سال آینده از یک موقعیت اورژانسی بهداشتی فعلی به یک بیماری اندمیک تقلیل پیدا کند در صورتی که پوشش واکسیناسیون در آمریکا افزایش یابد. دوزهای تقویتی واکسن‌های کرونا هم نقشی حیاتی در رسیدن به این نقطه دارند

آنتونی فاوچی افزود: به نظر من، اگر می‌خواهید به حالت اندمیک برسید، باید سطح عفونت را آنقدر پایین بیاورید که تاثیری بر جامعه، زندگی و اقتصاد شما نداشته باشد. در حالت اندمیک، مردم همچنان آلوده می‌شوند و ممکن است مردم همچنان در بیمارستان‌ها بستری شوند اما میزان آن به قدری پایین است که مدام به آن فکر نمی‌کنیم و بر کاری که انجام می‌دهیم تاثیر نمی‌گذارد. برای رسیدن به چنین نقطه‌ای، مردم بسیار بیشتری باید آستین‌های خود را بالا بزنند و واکسن‌ها و دوزهای تقویتی را بزنند

وی گفت: اگر آمریکا دوزهای تقویتی را برای همه در دسترس قرار بدهد، ممکن است بتوانیم تا بهار ۲۰۲۲ ویروس را تحت کنترل درآوریم

فراپژوهش