واریانت فرعی دلتا در بریتانیا احتمالا کمتر باعث بیماری علامت‌دار می‌شود

مطالعه امپریال کالج لندن که روز پنجشنبه نتایج آن منتشر شد، نشان داد که یک واریانت فرعی واریانت دلتا به نام AY.4.2 که شیوع آن در بریتانیا در حال افزایش است، احتمالا کمتر منجر به عفونت علامت‌دار کرونا می‌شودو

تصور می‌شود که واریانت AY.4.2 کمی بیشتر قابل انتقال است اما نشان داده نشده است که نسبت به واریانت دلتا باعث بیماری شدیدتر یا فرار از واکسن می‌شود

فراپژوهش