مجوز دوز تقویتی واکسن‌های مودرنا و فایزر-بیونتک برای همه افراد ۱۸ سال به بالا صادر شد

 

سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) روز جمعه مجوز مصرف اورژانسی یک دوز تقویتی واکسن‌های کرونای مودرنا و فایزر-بیونتک را برای همه افراد ۱۸ سال به بالا، پس از تکمیل واکسیناسیون اولیه صادر کرد

براساس این مجوز، افرادی که با هر واکسن تائید شده توسط FDA یا دارای مجوز مصرف اورژانسی از این سازمان، واکسیناسیون اولیه خود را انجام داده باشند، می‌توانند یک دوز تقویتی از هر یک از واکسن‌های موردنا یا فایزر-بیونتک را تزریق کنند

قرار است CDC آمریکا نیز به زودی درباره توصیه‌های بالینی بیشتر در این زمینه جلسه‌ای را برگزار کند

تا پیش از این دوز تقویتی واکسن‌های مودرنا و فایزر-بیونتک فقط برای گروه‌های خاصی از جمعیت آمریکا مانند افراد ۶۵ سال به بالا و افراد ۱۸ تا ۶۴ سال پرخطر مجوز گرفته بود

دوز تقویتی واکسن‌های مودرنا و فایزر-بیونتک باید دستکم 6 ماه پس از تکمیل واکسیناسیون اولیه تزریق شود

فراپژوهش