کیت تشخیص عملکرد واکسن کرونا

تنها راه حل رهایی از درگیری در پاندمی کرونا جهان واکسیناسیون می باشد و بر همه مشخص شده است که باید با انجام واکسیناسیون انتشار این بیماری را ضعیف کرده و تحت کنترل درآورند.

هر چند تا به حال مشخص شده است که افرادی که نسبت به کرونا واکسینه شده اند مجدد نیز مبتلا گشته اند اما چیزی که در این میان مهم است این موضوع است که واکسیناسیون تا حد بسیار زیادی جلوی مرگ و میر ناشی از بیماری کووید ۱۹ را می گیرد.

اهمیت خرید کیت تست سنجش ایمنی بدن پس از تزریق واکسن اینجا مشخص می گردد که افراد می توانند از ایمینی بدن خود مطلع گردیده و در صورت نداشتن انتی بادی خود را بیشتر در معرض ابتلا دیده و نکات بهداشتی و محافظتی را بیشتر رعایت کنند.

هر چند استفاده از کیت حلقی کرونا مانند برند روژان می تواند در تشخیص بیماری بسیار کمک کند اما کیت آنتی بادی واکسن هم برای موارد مراقبتی بسیار ارزشمند است . 

 

Los anticuerpos frente a la COVID-19 se mantienen tras siete meses de la infección - El Global

 

کیت تشخیص عملکرد واکسن کرونا بصورت کاستی می باشد و با نمونه خون خام (نمونه سر انگشت ) یا پلاسما و سرم خون عمل می کند .

در تیر ماه ۱۳۹۹ اولین کیت آزمایش آنتی بادی خنثی کننده سریع COVID-19 (کاست جریان جانبی) برای تشخیص آنتی بادی خنثی کننده بیماری کرونا ساخته شد ، که می تواند برای تعیین وضعیت ایمنی پس از عفونت یا واکسیناسیون استفاده شود.

مشابه بسیاری از بیماری های عفونی ، خنثی سازی آنتی بادی ها می تواند به جلوگیری از تکثیر SARS-CoV-2 کمک کند ، به این معنی که سطح خنثی سازی آنتی بادی با ایمنی عفونت های آینده SARS-CoV-2 ارتباط دارد. خرید کیت تشخیص سریع آنتی بادی های خنثی کننده یا ایمنی سنجی واکسن می تواند به توسعه واکسن ، درمان با پلاسما و مطالعه ایمونولوژی کمک کند.

 

 

 

آنتی بادی های خنثی کننده چیست؟

همه آنتی بادی ها خنثی کننده نیستند. آنتی بادی های غیر خنثی کننده یا آنتی بادی های اتصال دهنده می توانند به آنتی ژن های ویروسی متصل شوند اما عفونت ویروسی را مسدود نمی کنند. آنتی بادی های اتصال دهنده می توانند آنتی ژن ویروسی را برای ایجاد پاسخ های ایمنی نشان دهند ، اما وجود آنتی بادی های اتصال دهنده سطح ایمنی را نشان نمی دهد.

 

 

آنتی بادی های خنثی کننده (NAbs) آنتی بادی هایی هستند که نه تنها به آنتی ژن های ویروسی متصل می شوند ، بلکه عفونت ویروسی را نیز مسدود می کنند.

از وجود NAb می توان برای ارزیابی وضعیت ایمنی پس از عفونت یا واکسیناسیون استفاده کرد .

کیت ایمنی سنجی واکسن کرونا از طریق این آنتی بادی عمل می کند .

 

چه زمانی از تست تشخیص ایمنی سنجی واکسن کرونا استفاده کنیم؟

 

اگر می خواهید بدانید چه زمانی می توانید تست عملکرد ایمنی واکسن را انجام بدهید باید توجه شما را به تحقیقی که در این مورد انجام شده جلب کنیم

داده های مذکور با توجه به شروع زودتر کشور های پیشرفته به واکسیناسیون تنها دردسترس است و به زودی داده های تکمیلی مطابق با شرایط کشور خودمان را به آن اضافه خواهیم کرد .