حمایت CDC آمریکا از تزریق دوزهای تقویتی واکسن‌های فایزر-بیونتک و مودرنا به همه بزرگسالان

 

پس از آنکه مشاوران CDC آمریکا روز جمعه توصیه کردند که دوزهای تقویتی واکسن‌های کرونای فایزر-بیونتک و مودرنا به همه بزرگسالان ۱۸ سال به بالا در این کشور تزریق شوند، راشل والینسکی مدیر این نهاد نیز این تصمیم را تائید کرد و به این ترتیب اجازه داده شد تا میلیون‌ها آمریکایی دوزهای تقویتی واکسن‌های خود را تزریق کنند

براساس مجوز صادر شده، افرادی که دستکم ۶ ماه از تزریق دوز دوم واکسن کرونای آنها گذشته باشد، می‌توانند دوز تقویتی واکسن‌های فایزر-بیونتک و مودرنا را تزریق کنند

تا پیش از این دوز تقویتی واکسن‌های مودرنا و فایزر-بیونتک فقط برای گروه‌های خاصی از جمعیت آمریکا مانند افراد ۶۵ سال به بالا و افراد ۱۸ تا ۶۴ سال پرخطر مجوز گرفته بود

پیشتر نیز مجوز تزریق دوز تقویتی واکسن کرونای تک‌دوزی جانسون و جانسون، دو ماه پس از تزریق دوز اولیه صادر شده بود

فراپژوهش