شاید وارد پیک ششم کرونا نشویم

رئیس انجمن ویروس‌شناسی ایران با اشاره به استقبال خوب مردم ایران از واکسیناسیون کرونا گفت: با توجه به گسترش پوشش واکسیناسیون، شاید وارد پیک ششم بیماری کرونا در کشور نشویم

علیجان تبرایی افزود: تجربه کشورهای مختلف دنیا نشان داده که واکسن کرونا به‌ شدت توانسته میزان مرگ‌ومیر و شدت بیماری را کاهش دهد. در کشور ما نیز اثرات واکسیناسیون را با کاهش بسیار شدید میزان بستری‌ها و مرگ‌ومیرهای ناشی از کرونا بعد از گسترش وسیع واکسیناسیون در جامعه می‌بینیم

فراپژوهش