واکسیناسیون کودکان 5 تا 11 سال در اسرائیل با واکسن فایزر-بیونتک آغاز شد

 

اسرائیل روز دوشنبه واکسیناسیون کرونای کودکان 5 تا 11 سال را با واکسن فایزر-بیونتک آغاز کرد. اسرائیل امیدوار است با واکسیناسیون این گروه سنی بتواند افزایش اخیر موارد ابتلا به ویروس کرونا را مهار کند

از جمعیت 9/4 میلیون نفری اسرائیل، حدود 1/2 میلیون نفر در گروه سنی 5 تا 11 سال هستند. تا ماه نوامبر، این گروه سنی بیش از یک سوم از کل موارد جدید ابتلا به کرونا را در اسرائیل تشکیل داده‌اند

دانشمندان و مقام‌های اسرائیل اعتقاد دارند دسترسی به ایمنی جمعی بدون واکسیناسیون کودکان ممکن نیست

فراپژوهش