جزئیات تست واکسن برکت روی کودکان و نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال

حامد حسینی مدیر کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌وگو با فراپژوه:

فاز یک مطالعه بالینی واکسن برکت روی ۶۰ داوطلب ۱۲ تا ۱۸ سال آغاز شد

مطالعه به صورت مقایسه واکسن‌های برکت و سینوفارم انجام می‌شود

واکسن برکت مورد استفاده در گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ مشابه واکسن بزرگسالان است مطالعه بالینی فاز دوم روی ۴۴۰ داوطلب انجام خواهد شد

با مطالعه ۱۲ تا ۱۸ سال، پروفایل واکسن برکت کامل‌تر می‌شو

فراپژوهش